Мэдээ мэдээлэл

,

БУЛГАН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ САНАЛ АСУУЛГА

Одоо мөрдөгдөж байгаа Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг Улсын Их хурлын 2021 оны 07 сарын 07-ны өдрийн нэмэлт, өөрчлөлт…