ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮД-2022
– Татварын хэлтэс, Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг хамтарч “Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ, Татварын хуулийн өөрчлөлт, шинэчлэл” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.