АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 8 ДАХЬ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН IX ХУРАЛДААНААС БУЛГАН АЙМГИЙН БЭЛГЭ ТЭМДЭГ, БЭЛГЭДЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛСНЫГ 5 ДУГААР САРЫН 16-ААС ЭХЛЭН ХЭРЭГЛЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ