Мэдээ мэдээлэл

Иргэний танхимаар нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулан ажиллалаа.

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварын хувь хэмжээг Улсын Их хурлын 2021 оны…

Булган сумын багийн дарга, хэсгийн ахлагч, иргэдийн дунд хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулан ажиллалаа.

Булган аймагт одоо мөрдөгдөж буй Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварын хувь…
,

Цахим татвар

Цахим татварын систем оргил ачааллын үед нэг секундэд 1,3 тайлан хүлээн авдаг. #Цахим_Татвар
,

БУЛГАН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ САНАЛ АСУУЛГА

Одоо мөрдөгдөж байгаа Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг Улсын Их хурлын 2021 оны 07 сарын 07-ны өдрийн нэмэлт, өөрчлөлт…
,

БУЛГАН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН ЖИЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ САНАЛ АСУУЛГА

Одоо мөрдөгдөж буй Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварын хувь хэмжээг Улсын Их хурлын 2021 оны 07 сарын 07-ны өдрийн нэмэлт,…

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ.

Монголын татварын албаны удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний эхний өдөр ТЕГ-ын газар хэлтсийн дарга нар хариуцсан чиглэлийн дагуу…

ОЛОН НИЙТИЙН ТАТВАРЫН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД АНХААРНА.

ОЛОН НИЙТИЙН ТАТВАРЫН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД АНХААРНА. Монголын татварын албаны удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн 2022 оны 3 дугаар…