Татвар төлөгч та “Шинэчлэх” товч дарснаар НӨАТын тайлан гаргахад шаардлагатай бүх мэдээ нэгэн зэрэг татагдаж тайлан бэлтгэгдэж илгээхэд бэлэн болно. http://etax.mta.mn/
Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг дараа сарын 1️0-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана. Хуулийн хугацаанд татвараа төлж тайлангаа илгээсэн татвар төлөгч танд баярлалаа.