Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Төрийн захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийлээ. Энэ оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 08 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал ажлын цагийг 08.00-17.00 цаг, амрах, хооллох, завсарлах цагийг 12.00-13.00 цагийн хооронд болголоо.