“ЦЭВЭР ОРЧИН – ЦЭМЦГЭР БУЛГАН” аяны хүрээнд нийтийн цэвэрлэгээний хуваарьт газар болох Чачиртын гүүрний цаад талын “Аяны анд” амралтын газраас цааш 2 км авто замын 2 талын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэсэн хог хаягдлыг өөрсдийн машинаар ачин хогын цэг дээр буулгаж ажиллалаа.