Бямбажав ГАНБАТ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
 • 1974-1984

  Нийслэлийн 10 жилийн дунд сургууль

 • 1985-1990

  ЗХУ, Москва, Дотоод явдлын яамны Академи, эрх зүйч, бакалавр, магистр

 • 2006-2008

  Англи, Лондон, Коммонвэйлф хуулийн коллеж, хууль зүйн магистр

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
 • 1990-1995

  Дорноговь аймаг болон Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, төлөөлөгч, мөрдөн байцаагч

 • 1995-1996

  Сангийн яамны Тамгын газар, Хуулийн зөвлөх

 • 1996-1998

  Сангийн яамны Хуулийн хэлтэс, Хуулийн зөвлөх-мэргэжилтэн

 • 1998-1999

  Сангийн яамны Хуулийн хэлтэс, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

  Milestone Content goes here

 • 1999-2000

  Сангийн яамны Төрийн захиргааны удирдлага, эрх зүйн газар, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн

  Milestone Content goes here

 • 2000-2001

  Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн

  Milestone Content goes here

 • 2001-2004

  Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

  Milestone Content goes here

 • 2004-2006

  Сангийн яамны Төрийн захиргааны газрын орлогч дарга бөгөөд Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга, Сайдын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

  Milestone Content goes here

 • 2006.7-10 сар

  Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга

  Milestone Content goes here

 • 2008-2009

  Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын орлогч дарга

  Milestone Content goes here

 • 2009-2013

  Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга

  Milestone Content goes here

 • 2013-2014

  Дэлхийн банкны Олон салбарын техник туслалцааны төсөл, эксперт

  Milestone Content goes here

 • 2013-2016

  Монголын Хуульчдын холбоо, өмгөөлөгч

  Milestone Content goes here

 • 2016.2-8 сар

  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

  Milestone Content goes here

 • 2016-2018

  Монгол банк, Хууль, эрх зүйн газрын захирал

  Milestone Content goes here

 • 2018-2019

  Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга

  Milestone Content goes here

 • 2019 оноос

  ЗГХЭГ-ын Тэргүүн дэд дарга

  Milestone Content goes here