Ёс зүйн дүрэм

Татварын ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам     Энд дарж үзэх Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах…