“Татвар төлөгчдийн өдөр-2024”-ийг угтан зохион байгуулсан арга хэмжээний хүрээнд Булган сумын татвар төлөгч иргэдэд “НЭГ ЦЭГ”-ийн үйлчилгээг үзүүлж зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллалаа