Удирдах ажилтны шуурхай хуралд Булган аймгийн татварын газраас
✅✅ Улс, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, 1-р улирлын тайлангийн ирц
✅“Татвар төлөгчдийн өдрүүд-2024” тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж мэдээлэл хүргэлээ.