Европын Холбооны SWITCH-Asia хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй “Эдийн засгийн ногоон шилжилт” төслийн ногоон бизнесийг хөгжүүлэх “Хурдасгуур хөтөлбөр”-ийн сургалт зохион байгуулагдаж байна. Татварын газраас НӨАТУС, https://etax.mta.mn/ талаар зөвлөгөө мэдээллийг Жижиг татвар төлөгтэй харилцах тасгийн ТУБ М.Сэргэлэнбат сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад идэвхтэй хамрагдсан татвар төлөгч нартаа баярлалаа.