Хуулийн хугацаанд тайлангаа илгээсэн татвар төлөгч танд баярлалаа.
http://etax.mta.mn
#цахимаар_үйлчлүүлье
#Татвар_төлөгч_танд_баярлалаа