Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан хаагчдад “Хувь хүний орлогын албан татвар, татварын бүртгэл мэдээллийн талаар БТТХТ-ын дарга ТУБ Э.Пүрэвцэрэн сургалт мэдээлэл өглөө.