Булган аймгийн ГБХЗХГ, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Биеийн тамир спортын газрын албан хаагчдад, ХХОАТ-н хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, буцаан олголтын талаар https://etax.mta.mn/ сайтад нэвтрэх нууц үг болон ибаримтын нууц үг солих зэрэг зөвлөгөө мэдээллийг Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн ТУБ Б.Хулан, С.Жигмэд Хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Ц.Алтантуяа, Б.Солонго нар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад идэвхтэй хамрагдсан албан хаагч нартаа баярлалаа.