Аймгийн ИТХ-ын ээлжит 19-р хуралдаанаар Аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны төсвийн төслийн тухай асуудлыг хэлэлцэж 2024 оны төсөв батлагдлаа.