Булган аймгийн хэмжээнд бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээний орлогоос авах албан татварын хэмжээ тогтоох тухай санал асуулгын хэлэлцүүлэг Аймгийн Засаг даргын тамгийн газар 107 тоот хурлын танхимд болж татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо