“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд, Тус хэлтсийн албан хаагчид 110 мод тарилаа.