2023 оны 1-р сарын 01-ээс 1-р сарын 31-ны хооронд Булган аймгийн хэмжээнд худалдан авсан төлбөрийн 165,271 баримт хамрагдсанаас 167 азтан шалгарлаа