Алсын хараа 2050 Хот, хөдөөгийн сэргэлт төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд Салбар компаниудыг орон нутгийн үндсэн аж ахуй нэгж болгох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг хуралдлаа.