ХХОАТ төлөгч иргэн та 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор ХХОАТ-ын тайлангаа цахимаар илгээж, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөндөө хамрагдана уу. Хуулийн хугацаанд татвараа төлж, тайлагнасан татвар төлөгч танд БАЯРЛАЛАА.