Тэс хэлтэсээс аймгийн ЗДТГазрын албан хаагч нарт  “Хувь хүний орлогын албан татвар, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.