ХХОАТ-ын тухай хуулийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн талаар 1 дүгээр сарын 26, 27-ны өдрүүдэд хийгдэх facebook live хуваарийг танилцуулж байна. Татвар төлөгч та тухайн өдрийн сэдвийн хүрээнд асуултаа бэлтгэж, оролцоно уу.
1. 1-р сарын 26-ны 10.00 цагт Сургалтын төлбөрийн талаар
2. 1-р сарын 26-ны 14.00 цагт Орон сууц /анх удаа/
3. 1-р сарын 27-ны 10.00 цагт Орон сууц /дараагийн жилд/
4. 1-р сарын 27-ны 14.00 цагт Бусад төрлийн хөнгөлөлт