ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

Төрийн сангийн Удирдлагын цахим систем /Төлбөр тооцооны Портал/-ийг ТУНС-тэй холбон 2023 оны 01 сарын 01-ээс нэвтрүүлэлтийг хийж байгаатай холбогдуулан “Дансны мэдээлэл”-ээ etax.mta.mn системд бүртгэх зааврыг хүргүүлж байна.

Иймд татвар төлөгч та “Дансны мэдээлэл”-ээ e-tax.mta.mn хаягаар өөрийн бүртгэлээр нэвтэрч Татвар төлөгчийн мэдээлэл Дансны мэдээлэл цэсийн Бүртгэх цонхонд оруулж хадгалаарай.