“Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт”-ийн хуулиар Булган аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд мэдээлэл хийж танилцууллаа.