Цахим төлбөрийн баримтын системд эцсийн хэрэглээнд гарсан баталгаажсан төлбөрийн баримтыг буцаалт хийх зааварчилгаа
#E-invoice.ebarimt.mn