2022 оны 11-р сарын 01-ээс 11-р сарын 30-ны хооронд худалдан авсан төлбөрийн баримт хамрагдсанаас Булган аймгийн хэмжээнд 157 азтан шалгарлаа.