АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД⁉️
Татвар төлөгч та 2021 оны үнэ шилжилтийн тайлангаа энэ ондоо багтаан засварлан ирүүлэх боломжтой😀
Тайлангаа зөв илгээх зааврууд 👇👇👇
Үнэ шилжилт гэж юу вэ?

Үнэ шилжилтийн тайлан нөхөх заавар
https://www.facebook.com/MongolianTaxationPage/videos/918138962329775
Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахдаа бодит үнийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
https://www.facebook.com/MongolianTaxationPage/videos/248734606993018
Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахдаа бодит үнийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
https://www.facebook.com/MongolianTaxationPage/videos/248734606993018
Үнэ шилжилтийн жилийн ажил гүйлгээний тайлангийн /ҮШТ-01/ зарим мэдээллийг татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаас татах боломжтой болсон. Энэ тухай заавар хичээлтэй танилцана уу.
https://www.facebook.com/watch/?v=776565669952426
Харилцан хамааралтай этгээдийн талаарх ойлголт, хэрхэн тодорхойлох
https://www.facebook.com/watch/?v=253200339816750
Түгээмэл асуултад хариулах зөвлөмжүүд
Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан
https://www.facebook.com/MongolianTaxationPage/videos/950730012546647
Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан, сургалт, зөвлөгөө мэдээлэл
https://www.facebook.com/MongolianTaxationPage/videos/299115818742559
Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлан
https://www.facebook.com/MongolianTaxationPage/videos/625155688815564