Татварын ерөнхий газраас 2022 оныг “Нийтийн татварын боловсролыг дээшлүүлэх” жил болгон зарласантай холбогдуулан Татварын хэлтсийн даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Булган аймгийн Хангал сум, Хялганат тосгоны татвар төлөгч нарт татварын багц хуулийн сургалт болон өр барагдуулалт, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр ажиллаж байна.