МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ЮУНД ЗАРЦУУЛАХ ВЭ?
✔️ Малын тоо толгойн албан татварыг тухайн сумын төсвийн “ОРОН НУТАГ ХӨГЖЛИЙН САН”-д төвлөрүүлж төсвийн тухай хуулийн 60.2.8-д заасны дагуу зарцуулна.
✔️ 6.2.8 –д зааснаар уг орлогын эх үүсвэрийг бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ,бэлчээрийн болон газар тариалангийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, малын эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, малын чанарыг сайжруулах, гэмт халдлага, гамшгаас хамгаалах, хур тундасны хэмжээг нэмэгдүүлэх, малын тэжээлийн ургамал тариалах, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, малчдад зориулсан сургалт, сурталчилгааны зардалд зарцуулна.