НӨАТ-ын хий бичилт хийж, төсөвт төлөх татвараа бууруулах эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлье.