#EBARIMT АППЛИКЕЙШНЫГ
Хамгийн олон хэрэглэгчтэй #ebarimt аппликейшныг Худалдан авалтынхаа төлбөрийн баримтыг бүртгэж буцаан олголтоо авах, сугалаанд хамрагдахаас гадна илүү ухаалаг ашиглах 5 хэрэглээг танилцуулъя.
1️⃣Татвар төлөгчийн QR кодоо өөрөө үүсгээрэй. Таны үүсгэсэн QR кодыг худалдан авагч уншуулаад бэлэн бусаар төлбөр хийхийг сонгосон үед таны и-баримтад бүртгэлтэй дансанд төлбөрөө шилжүүлэх боломжтой болох ба төлбөрийн баримт шууд үүснэ. Та заавал дансаа бусдад хэлж, нөгөө хүн дансыг тань буруу зөрүү хийх шаардлагагүй.
Татвар цэсэнд дараад хамгийн арын нүүр хүртэл гүйлгээрэй.
2️⃣Таны хувийн санхүүчийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Та бүртгүүлсэн баримтаа аль төрлийн хэрэглээ гэдгээ ангилж, сар бүрийн эцэст зарцуулалтаа дүгнэж, дараагийн сардаа төлөвлөлт хийж болно.
Бүртгүүлсэн баримт дээрээ дараарай
3️⃣Татварын тайлангаа илгээдэг. И баримт аппликейшнаараа малчид, хялбаршуулсан горим ашиглах хүсэлт гаргасан бизнес эрхлэгчид татварын тайлангаа маш хялбар, бага хугацаанд илгээдэг.
Татвар цэсээр хандаад арын хуудас хүртэл гүйлгээрэй.
4️⃣Төрийн үйлчилгээг цахимаар авдаг. Та үйлчилгээ цэсэнд хандаад татвар, төлбөр, хураамжаа төлж, төрийн байгууллагад хүсэлтээ илгээж, гомдол саналаа ч илгээх боломжтой. Одоогоор ТЕГ-ын долоо, ГЕГ-ын хоёр, ХХҮЕГ-ын 10, ЭМТЕГ-ын зургаа, ЦЕГ-ын нэг, ШӨХТГ-ын нэг, ГЗБГЗЗГ-ын таван үйлчилгээг авах боломжтой
5️⃣Төлбөрийн баримт өгөхгүй татвар төлөгчийг мэдээлээрэй. Монголын татварын албанаас зах худалдааны төв болон хувиараа бизнес эрхлэгчдийн ажлын байранд татвар төлөгчийн QR кодыг байршуулсан бөгөөд та тэр кодыг уншуулан цахим төлбөрийн QRBarimt үүсгэн авах боломжтой. Мөн танд төлбөрийн баримт өгөхгүй, үүсгэсэн баримтыг баталгаажуулахгүй байгаа тохиолдолд гомдолоо аппликейшнаараа дамжуулан ирүүлээрэй.
Энэ нь татварын хуулийг хэрэгжүүлэхэд оруулж байгаа таны хувь нэмэр юм.