ТЕГ-н даргатай үр дүнгийн гэрээгээ байгуулж төлөвлөгөөгөө батлууллаа.