Одоо мөрдөгдөж буй Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварын хувь хэмжээг Улсын Их хурлын 2021 оны 07 сарын 07-ны өдрийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар өөрчлөлт оруулсан болно. Иймд Булган аймгийн хэмжээнд татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох / Жич: Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулинд нийцүүлэн одоо мөрдөгдөж буй хувь хэмжээг хэвээр нь болон эсвэл өөрчлөн тогтоох боломжтой/ талаар иргэдийн саналыг сонсож хэлэлцүүлэх шаардлагатай байгаа тул та доорхи судалгаанд идэвхитэй хамрагдана уу.
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62-р зүйлийн 62.1-т заасны дагуу уг санал асуулга нь 2022.02.15 – 03.16-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүчинтэй байна.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9SZ3FiqzeDrstFCM7imbGfRrAMKCrajBhbUUXODrW1ce-4w/viewform